tirsdag den 30. juli 2013

31. juli

I morges mødte arbejderne på Odense Staalskibsværft op, men i stedet for at gå i arbejde satte de sig ind i spiserummene og spillede kort eller dam.

Til eftermiddag er situationen blevet tilspidset. Tyskerne påstår, at nogle drenge på værftet har kastet møtrikker efter en forbipasserende tysk båd, og kommandanten har truet med, at man i gentagelsestilfælde vil skyde med skarpt. Dansk politi har på baggrund af den spændte situation valgt at rydde en del af værftet.

Det er dog en anden historie fra værftet, der har fundet vej til dagens aviser: Arbejderne på Odense Staalskibsværft har udsendt en protestskrivelse angående den sene varsling i forbindelse med luftalarmerne den 29. juli. De skriver bl.a.: 

”Vi må på det skarpeste protestere imod den måde, luftværnskommandoen varsler luftlalarm … Ved sidste overflyvning varsledes der overhovedet ikke, før maskinerne var lige over byen – altså i tilfælde af bombenedkastning på Odense Staalskibsværft var samtlige arbejdere så godt som prisgivet”.
Man har i frisk erindring, at det københavnske skibsværft B&W for blot seks måneder siden (27. januar 1943) blev udsat for luftbombardementer.  

mandag den 29. juli 2013

30. juli

På Odense Staalskibsværft kræver arbejderne, at de bevæbnede tyske vagter ved Linz skal fjernes. Ellers vil de ikke gå i arbejde. Den tyske kommandant von Behlen nægter, hvilket fører til, at arbejderne og funktionærerne forlader værftet. De beslutter samtidig at fortsætte kampen med en sit-down-strejke i morgen.

De lokale aviser er tavse om den spændte situation på værftet. Til gængæld har Fyns Social-Demokrat i dag en historie om, at Dansk Kennelklubs store hundeudstilling i år vil blive holdt i Odense Kvæghal. Den vil finde sted i dagene 4. og 5. september.

Avisernes forsider er fyldt med nyt fra den europæiske krigsskueplads. På Østfronten er der hårde kampe ved Orel. Fra det tyske førerhovedkvarter meddeles det, at man har skudt 35 nordamerikanske bombemaskiner ned under de seneste dages luftoffensiv over Nordtyskland.        

søndag den 28. juli 2013

29. juli

Her til formiddag lyder luftalarmen hele to gange med korte mellemrum. Varslingerne kommer så sent, at mange odenseanere ikke når at gå i beskyttelsesrum, men stimler sammen i gadedøre eller på altaner og ser de fremmede bombemaskiner flyve over byen.

I dagens aviser kan man læse, at Hamburg igen i nat er blevet udsat for massive angreb fra de allierede bombemaskiner. Angrebet har kostet mange menneskeliv og forårsaget omfattende brande i flere bydele.

De danske, censurerede aviser er imidlertid tavse om skibssabotagen i går på Odense Staalskibsværft. I dag har tyskerne fået bragt Linz til monteringskajen. Nu er skibet forsvarligt sikret med svært bevæbnede vagtposter både for og agter. Værftsarbejderne er gejlet op af den seneste tids begivenheder både lokalt og ude i verden. Situationen virker temmelig anspændt!
Stabelafløbning på Odense Staalskibsværft i 1948

tirsdag den 23. juli 2013

28. juli


På Odense Staalskibsværft er man næsten færdig med at bygge minelæggeren M/S Linz. Skibet er bestilt af tyskerne og skal søsættes i morgen.

Linz betegnes som Danmarks bedst bevogtede skib, men sidst på dagen viser det sig, at bevogtningen ikke har været god nok.

M/S Linz

Dagens aviser beskæftiger sig dog ikke med værftet, men derimod med udviklingen i Italien. Efter at de allierede 10. juli gik i land på Sicilien, er Benito Mussolini nu blevet tvunget fra magten. Der er fortsat hårde kampe på Sicilien.

I en kort notits meddeles det, at det danske generalkonsulat i Hamburg nedbrændte natten mellem 24. og 25. juli i forbindelse med det store luftangreb. Ingen fra konsulatet er dog kommet noget til, oplyser Udenrigsministeriet.

Ved 13-tiden placererer en modstandsmand, der arbejder på Odense Staalskibsværft, en tidsindstillet magnetbombe på siden af M/S Linz lige under vandspejlet. Kl. 21.05 detonerer bomben, og skibet synker til bunds. Sænkningen ser ikke ud af ret meget på den lave vanddybde, men sabotagen får enorm betydning …