tirsdag den 23. juli 2013

28. juli


På Odense Staalskibsværft er man næsten færdig med at bygge minelæggeren M/S Linz. Skibet er bestilt af tyskerne og skal søsættes i morgen.

Linz betegnes som Danmarks bedst bevogtede skib, men sidst på dagen viser det sig, at bevogtningen ikke har været god nok.

M/S Linz

Dagens aviser beskæftiger sig dog ikke med værftet, men derimod med udviklingen i Italien. Efter at de allierede 10. juli gik i land på Sicilien, er Benito Mussolini nu blevet tvunget fra magten. Der er fortsat hårde kampe på Sicilien.

I en kort notits meddeles det, at det danske generalkonsulat i Hamburg nedbrændte natten mellem 24. og 25. juli i forbindelse med det store luftangreb. Ingen fra konsulatet er dog kommet noget til, oplyser Udenrigsministeriet.

Ved 13-tiden placererer en modstandsmand, der arbejder på Odense Staalskibsværft, en tidsindstillet magnetbombe på siden af M/S Linz lige under vandspejlet. Kl. 21.05 detonerer bomben, og skibet synker til bunds. Sænkningen ser ikke ud af ret meget på den lave vanddybde, men sabotagen får enorm betydning …


Ingen kommentarer:

Send en kommentar