torsdag den 29. august 2013

29. august

Som svar på den danske regerings afvisning af gårsdagens ultimatum, iværksætter tyskerne i de tidlige morgentimer ”Operation Safari” – afvæbningen af den danske hær og flåde. Samtidig møder en tysk general op på statsminister Erik Scavenius’ privatadresse og meddeler, at Danmark er erklæret i undtagelsestilstand, og at den danske regerings beføjelser er ophørt. Tysk militær har overtaget den udøvende magt i landet!I Odense er der træfninger ved den danske hærs forlægning i Albanigade. Tyskerne tager opstilling i krydset Albanigade-Tværgade, og skudvekslingerne her varer i ca. 20 minutter. Mere voldsomt går det for sig i Fruens Bøge, hvor 11 danske soldater i ca. 2 timer forsvarer sig ved Skovpavillonen.

Ved hangaren ved kasernen på Sdr. Boulevard bliver to danske vagter overfaldet af tyskerne med en håndgranat. Den ene – Arne P. Christensen – afgår kort tid efter ved døden.

Desuden bliver 10 civile fynboere, heriblandt flere odenseanere, taget som gidsler.

Om morgenen vågner odenseanerne op til en ny virkelighed: Tyskerne havde indført undtagelsestilstand i hele landet. På plakater og i radioen bliver en lang række påbud og forbud proklameret. Selv opfordring til strejke vendt mod værnemagten kan fremover føre til dødsstraf. Alvoren understreges af, at byen er fyldt med maskingeværbevæbnede tyske soldater.

Samarbejdspolitikken er faldet, og et nyt og barskere kapitel i den danske besættelseshistorie tager sin begyndelse.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar