mandag den 5. august 2013

6. august

I dag har arbejderne på Odense Staalskibsværft genoptaget arbejdet. Der hersker sejrsstemning! Den danske arbejderklasse er efter nogle hårde år med stor arbejdsløshed og reallønsforringelser igen ved at komme i offensiven.

Fyens Stiftstidende kan i dag fortælle, at arbejderne hos Thrige nu også kræver faretillæg.

Mekanikerafdelingen på Thriges fabrikker på Tolderlundsvej,
formentlig omkring 1940


Oprindelig var det arbejderne ved Helsingør Skibsværft, der startede kravet om et tillæg til lønnen pga. krigsfaren. Senere fulgte arbejderne ved Odense Staalskibsværft og Nakskov Skibsværft kravet. Hos Thrige er det viklerne og arbejdsmændene, der har bragt kravet på bane.

Royal Air Forces angreb 27. januar 1943 på B&W Diesel i København, hvor otte blev dræbt og ca. 50 såret, har aktualiseret de danske arbejderes krav om faretillæg.

Arbejderne ved Thrige kræver også et tillæg på 20 procent til lønnen, og endvidere kræver de, at efterladte efter danske arbejdere, der udsættes for invaliditet og død, sikres på samme måde og på samme betingelser som de danske søfolk.

Kravet er ikke i forvejen fremført over for den socialdemokratisk fagbevægelses ledelse, men i resolutionen kræver Thrige-arbejderne, at De samvirkende Fagforbund sætter hele deres kraft og autoritet ind på gennemførelsen af disse krav.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar