fredag den 9. august 2013

9. august

Den seneste tids uroligheder og sabotager har sat samarbejdspolitikken under pres. I løbet af dagen samles regeringen på Christiansborg for at tage stilling til tyskernes seneste krav, som går ud på, at danske statsborgere, der er blevet idømt fængsel på otte år eller mere, skal deporteres til afsoning i tyske fængsler.

Det er de tiltagende sabotageaktiviteter, som har fået den tyske ledelse til at stille kravet til den danske regering. Alene i den første uge af august er der på landsplan registreret 33 sabotager. 

Den danske regering betragter tyskernes krav som et alvorligt brud på ”løfterne fra den 9. april”. Hjørnestenen i samarbejdspolitikken er jo netop, at de danske myndigheder selv har kontrol med domstole, fængsler, strafafsoning m.v.

Erik Scavenius

På mødet rejser statsminister Erik Scavenius spørgsmålet om ministeriets tilbagetræden til fordel for en parlamentarisk regering. Han mener, at hans egen person er en belastning for forholdet til befolkningen, og det vil være et stærkt træk over for Werner Best, der ønsker samarbejdspolitikken bevaret. Kun de konservative støtter forslaget. De øvrige er mere skeptiske.

Om eftermiddagen går Erik Scavenius til Dagmarhus for at drøfte sagen med Werner Best. Han er afvisende overfor planen om en parlamentarisk regering, men er indforstået med at stille deportationssagen i bero.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar